242

جمعی از بزرگان کلهر

زنگیانه: از راست مرحومان ؛الهی خان مهرابی ومحمدخان رشیدپور و قاسم خان اردشیری و ناشناس و خسرو خان قبادیان و پاشاخان قبادیان … […]

recovered_jpeg-digital-camera_35

شورا و انجمن شهر وقت گیلانغرب

زنگیانه:شورا و انجمن شهر وقت گیلانغرب. نشسته از راست:زنده یادان :جهانبخش گلستانی و ؟ و خانبابا شهبازی و میرزاعلی غلامی […]

5454

خسرو خان قباديان

خسروخان قبادیان (سالار الاقبال) خسروخان سالار اقبال برادر اعیانی امیر مخصوص و متولد سال ۱۲۸۹ هجری خورشیدی است. او باجناق […]