5454

خسرو خان قباديان

خسروخان قبادیان (سالار الاقبال) خسروخان سالار اقبال برادر اعیانی امیر مخصوص و متولد سال ۱۲۸۹ هجری خورشیدی است. او باجناق […]

8

امين اله خان ناصري

زنگيانه:امين اله خان ناصري پرچمدار طايفه منصوري كلهر ارسالي از آقاي محمد كريمي

IMG_20160729_10043015

نقی خان آزاد

زنگیانه:نقی آزاد  فرزند آقا جان در سال ۱۲۶۲ در ایل کلهر پا به عرصه وجود نهاد. تحصیلات مقدماتی ومرسوم زمان […]